Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2013-2014
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2240989
od 28 marca 2008
Gmina » Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wersja do druku

 

Plan pracy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kikole na rok 2009

Lp.

Zadanie

Termin

1

Podejmowanie działań zmierzających do spowodowania poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

cały rok

2

Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

cały rok

3

Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

cały rok

4

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

cały rok

5

Dyżury zespołu interwencyjno – motywacyjnego (pomoc osobom uzależnionym – kierowanie na leczenie odwykowe).

cały rok

6

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez osoby zajmujące się podawaniem i sprzedażą napojów alkoholowych.

cały rok

7

Pomoc w organizowaniu i wdrażaniu w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

cały rok

8

Kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach wiejskich na terenie gminy.

cały rok

9

Zapewnienie literatury fachowej, pomocnej przy realizacji zadań związanych z profilaktyką antyalkoholową (dla wszystkich szkół na terenie gminy).

cały rok

10

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

lipiec-sierpień

11

Pomoc w organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

styczeń

12

Pomoc psychologiczna dla dzieci dorastających w rodzinach alkoholowych.

cały rok

13

Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i rodziców, na temat: „Profilaktyka uzależnień”.

luty

14

Pomoc w zorganizowaniu „Dnia Dziecka” dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic środowiskowych.

czerwiec

15

Udzielanie doraźnej pomocy finansowej dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem.

cały rok

16

Zorganizowanie wigilii i paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu całej gminy.

grudzień

17

Współpraca z innymi organizacjami propagującymi zdrowy styl życia.

cały rok

18

Udział w Ogólnopolskim programie profilaktycznym – „Zachowaj trzeźwy Umysł”.

cały rok

19

Udział w programie ogólnopolskim „Żółta kartka dla sprzedawcy”.

cały rok

20

Organizowanie dla społeczności szkolnej i lokalnej przedstawień o tematyce antyalkoholowej.

cały rok

21

Happening profilaktyczny „Trzymaj formę”.

czerwiec
Informację wytworzył: GKRPA, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2009-02-10 15:03:56, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2009-02-10 15:04:27, Ostatnia zmiana: 2009-02-10 15:05:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 895