Liczba gospodarstw
według powierzchni

0,0 – 0,4999 ha

424

0,5 – 0,9999 ha

158

1,0 – 1,4999 ha

104

1,5 – 1,9999 ha

56

2,0 – 2,9999 ha

91

3,0 – 4,9999 ha

113

5,0 – 6,9999 ha

143

7,0 – 9,9999 ha

136

10,0 – 14,9999 ha

135

15,0 – 19,9999 ha

55

20,0 – 29,9999 ha

54

30,0 – 49,9999 ha

25

50,0 – 99,9999 ha

6

100, 0 ha i powyżej

2