Metryczka Gminy Kikół

Liczba wsi

30

Liczba sołectw

19

Powierzchnia

98,2 km2

Ludność (wg stanu 31.12.07)

7417

Liczba domostw (stan na 2002)

1831

Liczba rodzin

1883

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego

9,0 ha