LUDNOŚĆ

Jednostka miary

2006

STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY

Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci

ogółem

stałe miejsce zameldowania

stan na 30 VI

ogółem

osoba

7 367

mężczyźni

osoba

3 695

kobiety

osoba

3 672

stan na 31 XII

ogółem

osoba

7 373

mężczyźni

osoba

3 704

kobiety

osoba

3 669

faktyczne miejsce zamieszkania

stan na 30 VI

ogółem

osoba

7 223

mężczyźni

osoba

3 628

kobiety

osoba

3 595

stan na 31 XII

ogółem

osoba

7 230

mężczyźni

osoba

3 645

kobiety

osoba

3 585

na wsi

stałe miejsce zameldowania

stan na 30 VI

ogółem

osoba

7 367

mężczyźni

osoba

3 695

kobiety

osoba

3 672

stan na 31 XII

ogółem

osoba

7 373

mężczyźni

osoba

3 704

kobiety

osoba

3 669

faktyczne miejsce zamieszkania

stan na 30 VI

ogółem

osoba

7 223

mężczyźni

osoba

3 628

kobiety

osoba

3 595

stan na 31 XII

ogółem

osoba

7 230

mężczyźni

osoba

3 645

kobiety

osoba

3 585

Ruch naturalny wg płci

Urodzenia żywe

ogółem

osoba

94

mężczyźni

osoba

48

kobiety

osoba

46

Zgony ogółem

ogółem

osoba

74

mężczyźni

osoba

33

kobiety

osoba

41

Zgony niemowląt

ogółem

osoba

2

mężczyźni

osoba

2

kobiety

osoba

0

Przyrost naturalny

ogółem

osoba

20

mężczyźni

osoba

15

kobiety

osoba

5

Ludność w wieku mniej niż 20 lat wg płci i wieku

ogółem

0

osoba

93

1

osoba

96

2

osoba

88

3

osoba

87

4

osoba

69

5

osoba

81

6

osoba

83

7

osoba

80

8

osoba

87

9

osoba

105

10

osoba

126

11

osoba

105

12

osoba

109

13

osoba

113

14

osoba

125

15

osoba

126

16

osoba

142

17

osoba

109

18

osoba

129

19

osoba

121

mężczyźni

0

osoba

46

1

osoba

54

2

osoba

50

3

osoba

41

4

osoba

32

5

osoba

37

6

osoba

46

7

osoba

39

8

osoba

37

9

osoba

59

10

osoba

57

11

osoba

66

12

osoba

64

13

osoba

63

14

osoba

76

15

osoba

61

16

osoba

73

17

osoba

61

18

osoba

66

19

osoba

74

kobiety

0

osoba

47

1

osoba

42

2

osoba

38

3

osoba

46

4

osoba

37

5

osoba

44

6

osoba

37

7

osoba

41

8

osoba

50

9

osoba

46

10

osoba

69

11

osoba

39

12

osoba

45

13

osoba

50

14

osoba

49

15

osoba

65

16

osoba

69

17

osoba

48

18

osoba

63

19

osoba

47

Ludność wg grup wieku i płci

ogółem

ogółem

osoba

7 230

mężczyźni

osoba

3 645

kobiety

osoba

3 585

0-4

ogółem

osoba

433

mężczyźni

osoba

223

kobiety

osoba

210

5-9

ogółem

osoba

436

mężczyźni

osoba

218

kobiety

osoba

218

10-14

ogółem

osoba

578

mężczyźni

osoba

326

kobiety

osoba

252

15-19

ogółem

osoba

627

mężczyźni

osoba

335

kobiety

osoba

292

20-24

ogółem

osoba

642

mężczyźni

osoba

341

kobiety

osoba

301

25-29

ogółem

osoba

546

mężczyźni

osoba

279

kobiety

osoba

267

30-34

ogółem

osoba

517

mężczyźni

osoba

278

kobiety

osoba

239

35-39

ogółem

osoba

450

mężczyźni

osoba

237

kobiety

osoba

213

40-44

ogółem

osoba

454

mężczyźni

osoba

238

kobiety

osoba

216

45-49

ogółem

osoba

479

mężczyźni

osoba

255

kobiety

osoba

224

50-54

ogółem

osoba

484

mężczyźni

osoba

250

kobiety

osoba

234

55-59

ogółem

osoba

431

mężczyźni

osoba

206

kobiety

osoba

225

60-64

ogółem

osoba

303

mężczyźni

osoba

152

kobiety

osoba

151

65-69

ogółem

osoba

226

mężczyźni

osoba

101

kobiety

osoba

125

70 i więcej

ogółem

osoba

624

mężczyźni

osoba

206

kobiety

osoba

418

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci

ogółem

ogółem

osoba

7 230

mężczyźni

osoba

3 645

kobiety

osoba

3 585

w wieku przedprodukcyjnym

ogółem

osoba

1 824

mężczyźni

osoba

962

kobiety

osoba

862

w wieku produkcyjnym

ogółem

osoba

4 405

mężczyźni

osoba

2 376

kobiety

osoba

2 029

w wieku poprodukcyjnym

ogółem

osoba

1 001

mężczyźni

osoba

307

kobiety

osoba

694

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci

ogółem

ogółem

osoba

7 230

mężczyźni

osoba

3 645

kobiety

osoba

3 585

w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat

ogółem

osoba

1 447

mężczyźni

osoba

767

kobiety

osoba

680

w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni

ogółem

osoba

4 782

mężczyźni

osoba

2 571

kobiety

osoba

2 211

w wieku poprodukcyjnym

ogółem

osoba

1 001

mężczyźni

osoba

307

kobiety

osoba

694

Małżeństwa

ogółem

para

43

Wskaźnik obciążenia demograficznego

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

osoba

64,1

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

osoba

54,9

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

osoba

22,7

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem

w wieku przedprodukcyjnym

%

25,2

w wieku produkcyjnym

%

60,9

w wieku poprodukcyjnym

%

13,8

Ludność wskaźniki modułu gminnego

ludność na 1 km2

osoba

74

kobiety na 100 mężczyzn

osoba

98

małżeństwa na 1000 ludności

para

5,8

urodzenia żywe na 1000 ludności

osoba

12,8

zgony na 1000 ludności

osoba

10,0

przyrost naturalny na 1000 ludności

osoba

2,7

MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE

Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów

zameldowania

w ruchu wewnętrznym

ogółem

osoba

72

mężczyźni

osoba

27

kobiety

osoba

45

zagranica

ogółem

osoba

0

mężczyźni

osoba

0

kobiety

osoba

0

wymeldowania

w ruchu wewnętrznym

ogółem

osoba

98

mężczyźni

osoba

39

kobiety

osoba

59

zagranica

ogółem

osoba

1

mężczyźni

osoba

0

kobiety

osoba

1

saldo migracji

w ruchu wewnętrznym

ogółem

osoba

-26

mężczyźni

osoba

-12

kobiety

osoba

-14

zagranica

ogółem

osoba

-1

mężczyźni

osoba

0

kobiety

osoba

-1

Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunku

zameldowania

ogółem

osoba

72

miasta

osoba

42

wieś

osoba

30

zagranica

osoba

0

wymeldowania

ogółem

osoba

99

miasta

osoba

43

wieś

osoba

55

zagranica

osoba

1


 1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny