Gmina Kikół położona na Pojezierzu Dobrzyńskim cieszy się dużą atrakcyjnością turystyczną.

Posiadamy tereny wyróżniające się bogatą, unikatową roślinnością oraz obiekty z ciekawymi założeniami architektoniczno – przestrzennymi, które mogą być ciekawą atrakcją dla turystyki krajoznawczej.

Najbardziej charakterystyczne dla gminy są rozproszone na całym jej obszarze zespoły parkowo – dworskie, z których większość wpisana jest do rejestru zabytków.

Jeden z największych z nich o powierzchni 13,5 ha znajduje się w Kikole. Pałac pochodzi z okresu klasycyzmu z około 1790 roku, jest obiektem piętrowym, zbudowanym na rzucie prostokąta. Cały zespół leży na niewielkim wzniesieniu w parku krajobrazowym, który pochodzi z lat 1821 – 1850.

Innym równie interesującym zabytkiem jest pałac położony w Lubinie, który pochodzi z przełomu XVIII/XIX wieku. Przykuwa on wzrok nie tylko swoją eklektyczną budową w kształcie krzyża, ale również 7 ha parkiem, który go otula.

W parku tym można spotkać 35 gatunków drzew liściastych i krzewów oraz 2 gatunki drzew iglastych.

Ciekawy architektonicznie zespół stanowią dwór i park z I połowy XIX wieku położony w Suminie. Całość zajmuje obszar 10 ha, na którym oprócz dworu i parku możemy zobaczyć czworak, gorzelnię, chlewnię, kuźnię, rządcówkę, spichlerz, oborę i magazyn.

Pozostałe założenia architektoniczno – przestrzenne charakterystyczne dla naszej gminy to zespół parkowo – dworski o powierzchni 13,5 ha w Woli, pałac i park z I połowy XIX wieku w Niedźwiedziu, zespół parkowo – dworski w Hornówku, a także najmniejszy z nich o powierzchni 2,4 ha dwór i park z początku XX wieku położony w Trutowie.

Turystów na nasze tereny przyciąga również, będący wizytówką gminy, Zespół Klasztorny O. O. Karmelitów p. w. św. Anny w Trutowie, który został zbudowany w latach 1725 – 1738, a w roku 1960 odrestaurowany. Do obiektów zabytkowych należy zaliczyć także Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Wojciecha. Powstał on w latach 1904 – 1909 w Kikole. Kościół posiada bardzo bogato wyposażone wnętrze, możemy zobaczyć tu m. in. płyty nagrobne dawnych właścicieli zespołu - rodziny Zboińskich.

Dogodne położenie gminy na Pojezierzu Dobrzyńskim sprawia, iż znajdują się tu liczne, malowniczo usytuowane jeziora. Łącznie jest ich 8, z czego niektóre posiadają II klasę czystości wód. Przez środkowo – zachodnią i północną część gminy przebiegają jeziora rynnowe polodowcowe : Konotopie, Sumińske, Kikolskie, Steklińskie i Moszczonne. Oprócz jezior krajobraz gminy urozmaicają cieki wodne Lubianka, Ruziec, Mień.

Wyjątkowe tereny występują w okolicy wsi Zajeziorze. Są to „Drumliny Zbójeńskie”, czyli formy polodowcowe, które tworzą podłużne wzniesienia podzielone podmokłymi obniżeniami. Obszar ten jest objęty ochroną prawną i stanowi obszar chronionego krajobrazu.

Gmina nasza cieszy się dużą różnorodnością terenu, posiada liczne stanowiska archeologiczne i ciekawe zabytki architektury, co czyni ją bardzo atrakcyjną dla turystów z Polski i z zagranicy.

Zapraszamy do podróży po Gminie Kikół, do zwiedzania pięknych, polskich terenów i  poznania naszych regionalnych tradycji.