Petycja 5 2017

Petycja w sprawie zamieszczenia na oficjalnym serwisie Gminy baneru mikroporady

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 09.06.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna

                                                    Dr Bogusław J. Feder

                                                    Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

                                                    Fundacja

                                                    ul. Orzeszkowej 2

                                                    05-827 Grodziska Mazowiecki