Petycja w sprawie przekazania wniosku do podległych placówek oświatowych

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 30.08.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna

                                                        Szulc-Efekt sp. z o.o.

                                                        ul. Poligonowa 1

                                                        04-051 Warszawa