Petycja w sprawie przekazania materiałów do podległych publicznych szkół podstawowych

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 14.09.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna

Szulc - Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa