Petycja w sprawie przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta załączonych materiałów

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 23.10.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Dr Bogusław J.Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05 - 827 Grodzisk Mazowiecki