Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 18.04.2018

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

Szulc - Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa