Petycja w sprawie oszczędności przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 16.07.2018

Dane podmiotu wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Brak zgody na ujawnienie danych