Petycja w sprawie przekazania wniosku do podległych placówek oświatowych

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 17.10.2018

Dane podmiotu wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Brak zgody na ujawnienie danych