Petycja w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 07.11.2018

Dane podmiotu wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa