Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA"

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 06.03.2019

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

Szulc - Efekt sp zoo

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"

XS - EVents Sp. z o.o. Sp.k

ul. Okrężna 36

02-916 Warszawa