Petycja w sprawie przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy linku do informacji w portalu Mikroporady dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 22.03.2019

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Dr Bogusław J. Feder

                                                        Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

                                                        Fundacja

                                                        ul. Orzeszkowej 2

                                                        05-827 Grodzisk Mazowiecki

Szulc - Efekt sp zoo

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1