W sprawie:
przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kikół na 2020 rok

Data uchwały:
2020-01-29

Numer uchwały:
XV/86/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Kikół

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.