W sprawie:
udzielenia dotacji celowej na wykonanie renowacji ścian prezbiterium zabytkowego Kościoła Św. Anny w Trutowie

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XIX/110/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Kikół

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-04z dniem podjęcia.