GOSPDARKA MIESZKANIOWA

Jednostka miary

2006

ZASOBY MIESZKANIOWE

Zasoby mieszkaniowe wg form własności

ogółem

mieszkania

miesz.

1 891

izby

izba

7 313

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

149 205

zasoby gmin (komunalne)

mieszkania

miesz.

11

izby

izba

33

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

486

zasoby spółdzielni mieszkaniowych

mieszkania

miesz.

18

izby

izba

60

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

996

zasoby zakładów pracy

mieszkania

miesz.

24

izby

izba

52

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

1 009

zasoby osób fizycznych

mieszkania

miesz.

1 834

izby

izba

7 159

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

146 502

zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)

mieszkania

miesz.

0

izby

izba

0

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

0

zasoby pozostałych podmiotów

mieszkania

miesz.

4

izby

izba

9

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

212

Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji

ogółem

mieszkania

miesz.

1 891

izby

izba

7 313

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

149 205

w miastach

mieszkania

miesz.

0

izby

izba

0

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

0

na wsi

mieszkania

miesz.

1 891

izby

izba

7 313

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

149 205

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne

ogółem

wodociąg

miesz.

1 661

ustęp spłukiwany

miesz.

1 346

łazienka

miesz.

1 356

centralne ogrzewanie

miesz.

1 353

gaz sieciowy

miesz.

0

w miastach

wodociąg

miesz.

0

ustęp spłukiwany

miesz.

0

łazienka

miesz.

0

centralne ogrzewanie

miesz.

0

gaz sieciowy

miesz.

0

na wsi

wodociąg

miesz.

1 661

ustęp spłukiwany

miesz.

1 346

łazienka

miesz.

1 356

centralne ogrzewanie

miesz.

1 353

gaz sieciowy

miesz.

0

Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań

w miastach

wodociąg

%

0

łazienka

%

0

centralne ogrzewanie

%

0

na wsi

wodociąg

%

87,8

łazienka

%

71,7

centralne ogrzewanie

%

71,5

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania

1 mieszkania

m2

78,9

na 1 osobę

m2

20,6

DODATKI MIESZKANIOWE

Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych

ogółem

ogółem (liczba)

szt

651

kwota

35 241

w zasobie gminnym

ogółem (liczba)

szt

0

kwota

0

w zasobie spółdzielczym

ogółem (liczba)

szt

0

kwota

0

w zasobie wspólnot mieszkaniowych

ogółem (liczba)

szt

161

kwota

11 175

w zasobie prywatnym

ogółem (liczba)

szt

490

kwota

24 066

w zasobie towarzystwa budownictwa społecznego

ogółem (liczba)

szt

0

kwota

0

w zasobie innym

ogółem (liczba)

szt

0

kwota

0


1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny