KULTURA I SZTUKA

Jednostka miary

2006

BIBLIOTEKI

Placówki biblioteczne

biblioteki i filie

ob.

1

pracownicy bibliotek

osoba

3

księgozbiór

wol.

15 989

czytelnicy w ciągu roku

osoba

1 023

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

14 815

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego

ogółem

biblioteki i filie

ob.

1

pracownicy bibliotek

osoba

3

księgozbiór

wol.

15 989

czytelnicy w ciągu roku

osoba

1 023

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

14 815

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

prowadzone przez gminę

biblioteki i filie

ob.

1

pracownicy bibliotek

osoba

3

księgozbiór

wol.

15 989

czytelnicy w ciągu roku

osoba

1 023

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

14 815

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

prowadzone przez powiat

biblioteki i filie

ob.

0

pracownicy bibliotek

osoba

0

księgozbiór

wol.

0

czytelnicy w ciągu roku

osoba

0

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

0

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

prowadzone przez miasto na prawach powiatu

biblioteki i filie

ob.

0

pracownicy bibliotek

osoba

0

księgozbiór

wol.

0

czytelnicy w ciągu roku

osoba

0

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

0

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

prowadzone przez województwo

biblioteki i filie

ob.

0

pracownicy bibliotek

osoba

0

księgozbiór

wol.

0

czytelnicy w ciągu roku

osoba

0

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

0

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

Biblioteki - wskaźniki

ludność na 1 placówkę biblioteczną

osoba

7 230,00

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności

wol.

2 213,62

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności

osoba

141,63

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach

wol.

14,48

KINA

Kina stałe

ogółem

ob.

0

sale

sala

0

miejsca na widowni

miejsce

0

seanse ogółem

seans

0

seanse filmy produkcji polskiej

seans

0

widzowie ogółem

osoba

0

widzowie na filmach produkcji polskiej

osoba

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

Kina stałe własność gminy

ogółem

ob.

0

sale

sala

0

miejsca na widowni

miejsce

0

seanse ogółem

seans

0

seanse filmy produkcji polskiej

seans

0

widzowie ogółem

osoba

0

widzowie na filmach produkcji polskiej

osoba

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

MUZEA

Muzea

muzea łącznie z oddziałami

ob.

0

oddziały

ob.

0

zwiedzający muzea i oddziały

osoba

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

Muzea w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu

muzea łącznie z oddziałami

ob.

0

oddziały

ob.

0

zwiedzający muzea i oddziały

osoba

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0


1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny