NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002
LUDNOŚĆ

Jednostka miary

2002

LUDNOŚĆ WG PŁCI I WIEKU

Ludność ogółem

ogółem

osoba

7 221

mężczyźni

osoba

3 611

kobiety

osoba

3 610

Ludność wg płci i wieku

ogółem

ogółem

osoba

7 221

0

osoba

75

1

osoba

90

2

osoba

92

3

osoba

89

4

osoba

103

5

osoba

107

6

osoba

127

7

osoba

103

8

osoba

118

9

osoba

118

10

osoba

145

11

osoba

124

12

osoba

142

13

osoba

124

14

osoba

138

15

osoba

126

16

osoba

139

17

osoba

125

18

osoba

138

19

osoba

122

20

osoba

120

21

osoba

107

22

osoba

109

23

osoba

110

24

osoba

110

25

osoba

106

26

osoba

124

27

osoba

103

28

osoba

108

29

osoba

96

30

osoba

106

31

osoba

89

32

osoba

108

33

osoba

93

34

osoba

71

35

osoba

92

36

osoba

99

37

osoba

90

38

osoba

91

39

osoba

81

40

osoba

87

41

osoba

99

42

osoba

96

43

osoba

98

44

osoba

104

45

osoba

126

46

osoba

109

47

osoba

97

48

osoba

72

49

osoba

95

50

osoba

113

51

osoba

100

52

osoba

90

53

osoba

71

54

osoba

86

55

osoba

81

56

osoba

70

57

osoba

65

58

osoba

64

59

osoba

58

60

osoba

57

61

osoba

48

62

osoba

47

63

osoba

50

64

osoba

61

65

osoba

41

66

osoba

52

67

osoba

51

68

osoba

51

69

osoba

49

70

osoba

52

71

osoba

58

72

osoba

59

73

osoba

33

74

osoba

43

75

osoba

46

76

osoba

27

77

osoba

37

78

osoba

33

79

osoba

27

80

osoba

23

81

osoba

9

82

osoba

23

83

osoba

17

84

osoba

16

85 i więcej

osoba

72

mężczyźni

ogółem

osoba

3 611

0

osoba

31

1

osoba

47

2

osoba

52

3

osoba

36

4

osoba

55

5

osoba

51

6

osoba

73

7

osoba

64

8

osoba

65

9

osoba

64

10

osoba

76

11

osoba

65

12

osoba

76

13

osoba

62

14

osoba

80

15

osoba

71

16

osoba

67

17

osoba

59

18

osoba

80

19

osoba

61

20

osoba

69

21

osoba

54

22

osoba

48

23

osoba

60

24

osoba

57

25

osoba

56

26

osoba

57

27

osoba

48

28

osoba

62

29

osoba

48

30

osoba

59

31

osoba

44

32

osoba

57

33

osoba

55

34

osoba

37

35

osoba

47

36

osoba

44

37

osoba

53

38

osoba

42

39

osoba

46

40

osoba

44

41

osoba

46

42

osoba

54

43

osoba

64

44

osoba

59

45

osoba

54

46

osoba

60

47

osoba

58

48

osoba

37

49

osoba

49

50

osoba

56

51

osoba

47

52

osoba

44

53

osoba

37

54

osoba

34

55

osoba

47

56

osoba

37

57

osoba

31

58

osoba

40

59

osoba

26

60

osoba

27

61

osoba

23

62

osoba

19

63

osoba

20

64

osoba

33

65

osoba

19

66

osoba

27

67

osoba

13

68

osoba

22

69

osoba

21

70

osoba

23

71

osoba

22

72

osoba

21

73

osoba

10

74

osoba

14

75

osoba

18

76

osoba

7

77

osoba

11

78

osoba

12

79

osoba

4

80

osoba

12

81

osoba

2

82

osoba

7

83

osoba

1

84

osoba

7

85 i więcej

osoba

14

kobiety

ogółem

osoba

3 610

0

osoba

44

1

osoba

43

2

osoba

40

3

osoba

53

4

osoba

48

5

osoba

56

6

osoba

54

7

osoba

39

8

osoba

53

9

osoba

54

10

osoba

69

11

osoba

59

12

osoba

66

13

osoba

62

14

osoba

58

15

osoba

55

16

osoba

72

17

osoba

66

18

osoba

58

19

osoba

61

20

osoba

51

21

osoba

53

22

osoba

61

23

osoba

50

24

osoba

53

25

osoba

50

26

osoba

67

27

osoba

55

28

osoba

46

29

osoba

48

30

osoba

47

31

osoba

45

32

osoba

51

33

osoba

38

34

osoba

34

35

osoba

45

36

osoba

55

37

osoba

37

38

osoba

49

39

osoba

35

40

osoba

43

41

osoba

53

42

osoba

42

43

osoba

34

44

osoba

45

45

osoba

72

46

osoba

49

47

osoba

39

48

osoba

35

49

osoba

46

50

osoba

57

51

osoba

53

52

osoba

46

53

osoba

34

54

osoba

52

55

osoba

34

56

osoba

33

57

osoba

34

58

osoba

24

59

osoba

32

60

osoba

30

61

osoba

25

62

osoba

28

63

osoba

30

64

osoba

28

65

osoba

22

66

osoba

25

67

osoba

38

68

osoba

29

69

osoba

28

70

osoba

29

71

osoba

36

72

osoba

38

73

osoba

23

74

osoba

29

75

osoba

28

76

osoba

20

77

osoba

26

78

osoba

21

79

osoba

23

80

osoba

11

81

osoba

7

82

osoba

16

83

osoba

16

84

osoba

9

85 i więcej

osoba

58

Ludność wg płci i grup wieku

ogółem

ogółem

osoba

7 221

0-4

osoba

449

5-9

osoba

573

10-14

osoba

673

15-19

osoba

650

20-24

osoba

556

25-29

osoba

537

30-34

osoba

467

35-39

osoba

453

40-44

osoba

484

45-49

osoba

499

50-54

osoba

460

55-59

osoba

338

60-64

osoba

263

65-69

osoba

244

70-74

osoba

245

75-79

osoba

170

80-84

osoba

88

85 i więcej

osoba

72

mężczyźni

ogółem

osoba

3 611

0-4

osoba

221

5-9

osoba

317

10-14

osoba

359

15-19

osoba

338

20-24

osoba

288

25-29

osoba

271

30-34

osoba

252

35-39

osoba

232

40-44

osoba

267

45-49

osoba

258

50-54

osoba

218

55-59

osoba

181

60-64

osoba

122

65-69

osoba

102

70-74

osoba

90

75-79

osoba

52

80-84

osoba

29

85 i więcej

osoba

14

kobiety

ogółem

osoba

3 610

0-4

osoba

228

5-9

osoba

256

10-14

osoba

314

15-19

osoba

312

20-24

osoba

268

25-29

osoba

266

30-34

osoba

215

35-39

osoba

221

40-44

osoba

217

45-49

osoba

241

50-54

osoba

242

55-59

osoba

157

60-64

osoba

141

65-69

osoba

142

70-74

osoba

155

75-79

osoba

118

80-84

osoba

59

85 i więcej

osoba

58

Ludność wg płci i ekonomicznych grup wieku

ogółem

ogółem

osoba

7 221

w wieku przedprodukcyjnym

osoba

2 085

w wieku produkcyjnym ogółem

osoba

4 176

w wieku produkcyjnym mobilnym

osoba

2 757

w wieku produkcyjnym niemobilnym

osoba

1 419

w wieku poprodukcyjnym

osoba

960

mężczyźni

ogółem

osoba

3 611

w wieku przedprodukcyjnym

osoba

1 094

w wieku produkcyjnym ogółem

osoba

2 230

w wieku produkcyjnym mobilnym

osoba

1 451

w wieku produkcyjnym niemobilnym

osoba

779

w wieku poprodukcyjnym

osoba

287

kobiety

ogółem

osoba

3 610

w wieku przedprodukcyjnym

osoba

991

w wieku produkcyjnym ogółem

osoba

1 946

w wieku produkcyjnym mobilnym

osoba

1 306

w wieku produkcyjnym niemobilnym

osoba

640

w wieku poprodukcyjnym

osoba

673

WYKSZTAŁCENIE LUDNOŚCI

Ludność wg płci i poziomu wykształcenia

ogółem

wyższe

osoba

163

policealne

osoba

107

średnie razem

osoba

842

średnie ogólnokształcące

osoba

316

średnie zawodowe

osoba

526

zasadnicze zawodowe

osoba

1 547

podstawowe ukończone

osoba

2 820

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

osoba

303

mężczyźni

wyższe

osoba

70

policealne

osoba

21

średnie razem

osoba

365

średnie ogólnokształcące

osoba

83

średnie zawodowe

osoba

282

zasadnicze zawodowe

osoba

947

podstawowe ukończone

osoba

1 346

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

osoba

104

kobiety

wyższe

osoba

93

policealne

osoba

86

średnie razem

osoba

477

średnie ogólnokształcące

osoba

233

średnie zawodowe

osoba

244

zasadnicze zawodowe

osoba

600

podstawowe ukończone

osoba

1 474

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

osoba

199

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI

Aktywni ekonomicznie wg płci i wieku produkcyjnego

ogółem

ogółem

osoba

5 526

aktywni zawodowo ogółem

osoba

3 138

aktywni zawodowo pracujący

osoba

2 321

aktywni zawodowo bezrobotni

osoba

817

bierni zawodowo

osoba

2 358

w wieku produkcyjnym

ogółem

osoba

4 176

aktywni zawodowo ogółem

osoba

3 081

aktywni zawodowo pracujący

osoba

2 271

aktywni zawodowo bezrobotni

osoba

810

bierni zawodowo

osoba

1 065

mężczyźni

ogółem

ogółem

osoba

2 714

aktywni zawodowo ogółem

osoba

1 746

aktywni zawodowo pracujący

osoba

1 327

aktywni zawodowo bezrobotni

osoba

419

bierni zawodowo

osoba

955

w wieku produkcyjnym

ogółem

osoba

2 230

aktywni zawodowo ogółem

osoba

1 715

aktywni zawodowo pracujący

osoba

1 302

aktywni zawodowo bezrobotni

osoba

413

bierni zawodowo

osoba

502

kobiety

ogółem

ogółem

osoba

2 812

aktywni zawodowo ogółem

osoba

1 392

aktywni zawodowo pracujący

osoba

994

aktywni zawodowo bezrobotni

osoba

398

bierni zawodowo

osoba

1 403

w wieku produkcyjnym

ogółem

osoba

1 946

aktywni zawodowo ogółem

osoba

1 366

aktywni zawodowo pracujący

osoba

969

aktywni zawodowo bezrobotni

osoba

397

bierni zawodowo

osoba

563

Aktywni ekonomicznie wg wieku

ogółem

ogółem

osoba

5 526

15-24

osoba

1 206

25-34

osoba

1 004

35-44

osoba

937

45-54

osoba

959

55-64

osoba

601

65 i więcej

osoba

819

mężczyźni

ogółem

osoba

2 714

15-24

osoba

626

25-34

osoba

523

35-44

osoba

499

45-54

osoba

476

55-64

osoba

303

65 i więcej

osoba

287

kobiety

ogółem

osoba

2 812

15-24

osoba

580

25-34

osoba

481

35-44

osoba

438

45-54

osoba

483

55-64

osoba

298

65 i więcej

osoba

532

Aktywni ekonomicznie wg poziomu wykształcenia

ogółem

ogółem

osoba

5 526

wyższe

osoba

163

policealne i średnie

osoba

949

zasadnicze zawodowe

osoba

1 547

podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

osoba

2 861

mężczyźni

ogółem

osoba

2 714

wyższe

osoba

70

policealne i średnie

osoba

386

zasadnicze zawodowe

osoba

947

podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

osoba

1 308

kobiety

ogółem

osoba

2 812

wyższe

osoba

93

policealne i średnie

osoba

563

zasadnicze zawodowe

osoba

600

podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

osoba

1 553

STAN CYWILNY PRAWNY

Ludność wg płci i stanu cywilnego prawnego

ogółem

ogółem

osoba

7 221

kawaler, panna

osoba

1 634

żonaty, zamężna (pozostający w małżeństwie)

osoba

3 219

żonaty, zamężna (nie pozostający w małżeństwie)

osoba

31

rozwiedziony, rozwiedziona

osoba

88

wdowiec, wdowa

osoba

541,00

mężczyźni

ogółem

osoba

3 611

kawaler, panna

osoba

980

żonaty, zamężna (pozostający w małżeństwie)

osoba

1 600

żonaty, zamężna (nie pozostający w małżeństwie)

osoba

10

rozwiedziony, rozwiedziona

osoba

48

wdowiec, wdowa

osoba

69

kobiety

ogółem

osoba

3 610

kawaler, panna

osoba

654

żonaty, zamężna (pozostający w małżeństwie)

osoba

1 619

żonaty, zamężna (nie pozostający w małżeństwie)

osoba

21

rozwiedziony, rozwiedziona

osoba

40

wdowiec, wdowa

osoba

472

Ludność wg płci i grup wieku

ogółem

ogółem

osoba

7 221

15-19

osoba

650

20-24

osoba

556

25-29

osoba

537

30-39

osoba

920

40-49

osoba

983

50-59

osoba

798

60 i więcej

osoba

1 082

mężczyźni

ogółem

osoba

3 611

15-19

osoba

338

20-24

osoba

288

25-29

osoba

271

30-39

osoba

484

40-49

osoba

525

50-59

osoba

399

60 i więcej

osoba

409

kobiety

ogółem

osoba

3 610

15-19

osoba

312

20-24

osoba

268

25-29

osoba

266

30-39

osoba

436

40-49

osoba

458

50-59

osoba

399

60 i więcej

osoba

673

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Niepełnosprawni w wieku 15 lat i więcej

ogółem

ogółem

osoba

909

prawnie

osoba

696

tylko biologicznie

osoba

213

mężczyźni

ogółem

osoba

413

prawnie

osoba

337

tylko biologicznie

osoba

76

kobiety

ogółem

osoba

496

prawnie

osoba

359

tylko biologicznie

osoba

137

LUDNOŚĆ PRZYBYŁA W LATACH 1989-2002

Ludność wg płci i poprzedniego miejsca zamieszkania w kraju

ogółem

ogółem

osoba

729

inne miejsce w Polsce miasta

osoba

282

inne miejsce w Polsce wieś

osoba

425

mężczyźni

ogółem

osoba

339

inne miejsce w Polsce miasta

osoba

137

inne miejsce w Polsce wieś

osoba

190

kobiety

ogółem

osoba

390

inne miejsce w Polsce miasta

osoba

145

inne miejsce w Polsce wieś

osoba

235

Ludność wg roku przybycia i poprzedniego miejsca zamieszkania w kraju

ogółem

ogółem

osoba

729

inne miejsce w Polsce miasta

osoba

282

inne miejsce w Polsce wieś

osoba

425

1989-1992

ogółem

osoba

180

inne miejsce w Polsce miasta

osoba

66

inne miejsce w Polsce wieś

osoba

113

1993-1995

ogółem

osoba

136

inne miejsce w Polsce miasta

osoba

34

inne miejsce w Polsce wieś

osoba

99

1996-2002

ogółem

osoba

412

inne miejsce w Polsce miasta

osoba

182

inne miejsce w Polsce wieś

osoba

212

EMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ

Emigranci wg czasu przebywania za granicą

ogółem

powyżej 2 miesięcy

osoba

61

12 miesięcy i dłużej

osoba

37

mężczyźni

powyżej 2 miesięcy

osoba

32

12 miesięcy i dłużej

osoba

20

kobiety

powyżej 2 miesięcy

osoba

29

12 miesięcy i dłużej

osoba

17

PRZEBYWAJĄCY CZASOWO ZA GRANICĄ

Ludność wg czasu przebywania za granicą

ogółem

powyżej 2 miesięcy

osoba

53

12 miesięcy i dłużej

osoba

32

mężczyźni

powyżej 2 miesięcy

osoba

25

12 miesięcy i dłużej

osoba

16

kobiety

powyżej 2 miesięcy

osoba

28

12 miesięcy i dłużej

osoba

16

POSIADAJĄCY WŁASNE ŹRÓDŁA UTRZYMANIA

Ludność wg płci i głównego źródła utrzymania

ogółem

ogółem

osoba

4 141

praca poza rolnictwem, najemna

osoba

1 057

praca poza rolnictwem, na rachunek własny lub z najmu

osoba

110

praca w rolnictwie

osoba

1 056

niezarobkowe źródło, emerytura

osoba

925

niezarobkowe źródło, renta

osoba

594

pozostałe niezarobkowe

osoba

394

mężczyźni

ogółem

osoba

2 078

praca poza rolnictwem, najemna

osoba

587

praca poza rolnictwem, na rachunek własny lub z najmu

osoba

73

praca w rolnictwie

osoba

609

niezarobkowe źródło, emerytura

osoba

330

niezarobkowe źródło, renta

osoba

249

pozostałe niezarobkowe

osoba

225

kobiety

ogółem

osoba

2 063

praca poza rolnictwem, najemna

osoba

470

praca poza rolnictwem, na rachunek własny lub z najmu

osoba

37

praca w rolnictwie

osoba

447

niezarobkowe źródło, emerytura

osoba

595

niezarobkowe źródło, renta

osoba

345

pozostałe niezarobkowe

osoba

169

Ludność wg grup wieku

ogółem

osoba

4 141

0-19

osoba

65

20-29

osoba

706

30-39

osoba

749

40-49

osoba

832

50-59

osoba

727

60-64

osoba

257

65 i więcej

osoba

805

UTRZYMYWANI

Ludność wg płci i głównego źródła utrzymania

ogółem

ogółem

osoba

3 076

praca poza rolnictwem, najemna

osoba

1 134

praca poza rolnictwem, na rachunek własny lub z najmu

osoba

120

praca w rolnictwie

osoba

971

niezarobkowe źródło, emerytura

osoba

153

niezarobkowe źródło, renta

osoba

237

pozostałe niezarobkowe

osoba

453

mężczyźni

ogółem

osoba

1 530

praca poza rolnictwem, najemna

osoba

516

praca poza rolnictwem, na rachunek własny lub z najmu

osoba

66

praca w rolnictwie

osoba

505

niezarobkowe źródło, emerytura

osoba

83

niezarobkowe źródło, renta

osoba

139

pozostałe niezarobkowe

osoba

219

kobiety

ogółem

osoba

1 546

praca poza rolnictwem, najemna

osoba

618

praca poza rolnictwem, na rachunek własny lub z najmu

osoba

54

praca w rolnictwie

osoba

466

niezarobkowe źródło, emerytura

osoba

70

niezarobkowe źródło, renta

osoba

98

pozostałe niezarobkowe

osoba

234

Ludność wg grup wieku

ogółem

osoba

3 076

0-14

osoba

1 695

15-19

osoba

585

20-29

osoba

386

30-39

osoba

170

40-49

osoba

150

50 i więcej

osoba

90

DZIECI W RODZINACH

Dzieci w rodzinach wg grup wieku dzieci

ogółem

ogółem

osoba

3 108

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu ogółem

osoba

2 422

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 0-2

osoba

251

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 3-6

osoba

423

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 7-14

osoba

1 000

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 15-17

osoba

369

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 18-24

osoba

379

małżeństwa z dziećmi

ogółem

osoba

2 608

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu ogółem

osoba

2 141

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 0-2

osoba

200

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 3-6

osoba

368

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 7-14

osoba

908

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 15-17

osoba

329

dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu w wieku 18-24

osoba

336

RODZINY Z DZIEĆMI

Rodziny z dziećmi wg liczby dzieci

ogółem

ogółem

rodzina

1 163,00

z jednym dzieckiem

rodzina

447,00

z dwójką dzieci

rodzina

396,00

z trójką dzieci lub więcej

rodzina

320,00

małżeństwa z dziećmi

ogółem

rodzina

986,00

z jednym dzieckiem

rodzina

332,00

z dwójką dzieci

rodzina

360,00

z trójką dzieci lub więcej

rodzina

294,00

1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny