NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002
MIESZKANIA

Jednostka miary

2002

MIESZKANIA ZAMIESZKANE OGÓŁEM

Mieszkania zamieszkane ogółem

mieszkania ogółem

miesz.

1 837

powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem

m2

143 707,0

mieszkania zamieszkane stale

miesz.

1 797

powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale

m2

141 933,0

ludność w mieszkaniach zamieszanych stale

osoba

7 216

Mieszkania zamieszkane wg rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań

mieszkania ogółem

ogółem

miesz.

1 837

osób fizycznych

miesz.

1 784

gminy

miesz.

5

powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem

ogółem

m2

143 707,0

osób fizycznych

m2

141 158,0

gminy

m2

166,0

mieszkania zamieszkane stale

ogółem

miesz.

1 797

osób fizycznych

miesz.

1 752

gminy

miesz.

4

powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale

ogółem

m2

141 933,0

osób fizycznych

m2

139 639,0

gminy

m2

112,0

ludność w mieszkaniach zamieszanych stale

ogółem

osoba

7 216

osób fizycznych

osoba

7 048

gminy

osoba

11

Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku

przed 1918

mieszkania

miesz.

85

powierzchnia użytkowa

m2

5 560,0

1918 - 1944

mieszkania

miesz.

184

powierzchnia użytkowa

m2

10 443,0

1945 - 1970

mieszkania

miesz.

738

powierzchnia użytkowa

m2

53 131,0

1971 - 1978

mieszkania

miesz.

485

powierzchnia użytkowa

m2

36 065,0

1979 - 1988

mieszkania

miesz.

192

powierzchnia użytkowa

m2

21 896,0

1989 - 2002 łącznie z będącymi w budowie

mieszkania

miesz.

139

powierzchnia użytkowa

m2

15 718,0

2001 - 2002 łącznie z będącymi w budowie

mieszkania

miesz.

22

powierzchnia użytkowa

m2

2 617,0

MIESZKANIA ZAMIESZKANE WG LICZBY IZB

Mieszkania zamieszkane wg liczby izb

mieszkania ogółem

1 izba

miesz.

50

2 izby

miesz.

289

3 izby

miesz.

561

4 izby

miesz.

435

5 izb i więcej

miesz.

501

mieszkania

miesz.

1 837

izby

izba

7 074

mieszkania zamieszkane stale

1 izba

miesz.

42

2 izby

miesz.

279

3 izby

miesz.

543

4 izby

miesz.

432

5 izb i więcej

miesz.

501

mieszkania

miesz.

1 797

izby

izba

7 074

MIESZKANIA ZAMIESZKANE WG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Mieszkania zamieszkane wg powierzchni użytkowej

mieszkania ogółem

ogółem

miesz.

1 837

poniżej 30 m2

miesz.

114

30 - 39 m2

miesz.

155

40 - 49 m2

miesz.

228

50 - 59 m2

miesz.

224

60 - 79 m2

miesz.

317

80 - 99 m2

miesz.

287

100 - 119 m2

miesz.

240

120 m2 i więcej

miesz.

271

mieszkania zamieszkane stale

ogółem

miesz.

1 797

poniżej 30 m2

miesz.

105

30 - 39 m2

miesz.

147

40 - 49 m2

miesz.

220

50 - 59 m2

miesz.

221

60 - 79 m2

miesz.

311

80 - 99 m2

miesz.

282

100 - 119 m2

miesz.

240

120 m2 i więcej

miesz.

271

MIESZKANIA ZAMIESZKANE WG WYPOSAŻENIA W WODOCIĄG, USTĘP, ŁAZIENKĘ, CIEPŁĄ WODĘ I GAZ

Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp

mieszkania ogółem

ogółem

miesz.

1 837

wodociąg razem

miesz.

1 614

wodociąg z sieci

miesz.

1 450

wodociąg lokalny

miesz.

164

ustęp spłukiwany razem

miesz.

1 302

ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do sieci

miesz.

354

ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego

miesz.

948

bez wodociągu

miesz.

223

mieszkania zamieszkane stale

ogółem

miesz.

1 797

wodociąg razem

miesz.

1 591

wodociąg z sieci

miesz.

1 430

wodociąg lokalny

miesz.

161

ustęp spłukiwany razem

miesz.

1 290

ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do sieci

miesz.

350

ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego

miesz.

940

bez wodociągu

miesz.

206

ludność w mieszkaniach zamieszanych stale

ogółem

osoba

7 216

wodociąg razem

osoba

6 508

wodociąg z sieci

osoba

5 830

wodociąg lokalny

osoba

678

ustęp spłukiwany razem

osoba

5 404

ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do sieci

osoba

1 314

ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego

osoba

4 090

bez wodociągu

osoba

708

Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz

mieszkania ogółem

ogółem

miesz.

1 837

łazienka

miesz.

1 314

ciepła woda bieżąca

miesz.

1 213

gaz z sieci

miesz.

0

gaz z butli

miesz.

1 658

mieszkania zamieszkane stale

ogółem

miesz.

1 797

łazienka

miesz.

1 304

ciepła woda bieżąca

miesz.

1 204

gaz z sieci

miesz.

0

gaz z butli

miesz.

1 632

ludność w mieszkaniach zamieszanych stale

ogółem

osoba

7 216

łazienka

osoba

5 482

ciepła woda bieżąca

osoba

5 098

gaz z sieci

osoba

0

gaz z butli

osoba

6 772

MIESZKANIA ZAMIESZKANE WG SPOSOBU ICH OGRZEWANIA

Mieszkania zamieszkane wg sposobu ich ogrzewania

mieszkania ogółem

ogółem

miesz.

1 837

CO zbiorowe

miesz.

101

CO indywidualne

miesz.

1 211

piece

miesz.

449

powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem

ogółem

m2

143 707,0

CO zbiorowe

m2

4 930,0

CO indywidualne

m2

108 881,0

piece

m2

26 645,0

mieszkania zamieszkane stale

ogółem

miesz.

1 797

CO zbiorowe

miesz.

101

CO indywidualne

miesz.

1 198

piece

miesz.

425

powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale

ogółem

m2

141 933,0

CO zbiorowe

m2

4 930,0

CO indywidualne

m2

108 326,0

piece

m2

25 510,0

ludność w mieszkaniach zamieszanych stale

ogółem

osoba

7 216

CO zbiorowe

osoba

373

CO indywidualne

osoba

5 090

piece

osoba

1 536

MIESZKANIA ZAMIESZKANE STALE

Mieszkania zamieszkane stale wg liczby osób na izbę

mieszkania

ogółem

miesz.

1 797

poniżej 0,50 osoby/izbę

miesz.

157

0,50 - 0,99 osoby/izbę

miesz.

551

1,00 osoby/izbę

miesz.

368

1,01 - 1,49 osoby/izbę

miesz.

272

1,50 - 1,99 osoby/izbę

miesz.

229

2,00 - 2,99 osoby/izbę

miesz.

177

3,00 i więcej osoby/izbę

miesz.

43

ludność

ogółem

osoba

7 216

poniżej 0,50 osoby/izbę

osoba

235

0,50 - 0,99 osoby/izbę

osoba

1 677

1,00 osoby/izbę

osoba

1 265

1,01 - 1,49 osoby/izbę

osoba

1 429

1,50 - 1,99 osoby/izbę

osoba

1 253

2,00 - 2,99 osoby/izbę

osoba

1 037

3,00 i więcej osoby/izbę

osoba

320

Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowej na osobę

mieszkania

ogółem

miesz.

1 797

poniżej 7,0 m2/osobę

miesz.

74

7,0 - 9,9 m2/osobę

miesz.

123

10,0 - 14,9 m2/osobę

miesz.

395

15,0 - 19,9 m2/osobę

miesz.

302

20,0 - 29,9 m2/osobę

miesz.

408

30,0 i więcej m2/osobę

miesz.

495

ludność

ogółem

osoba

7 216

poniżej 7,0 m2/osobę

osoba

490

7,0 - 9,9 m2/osobę

osoba

690

10,0 - 14,9 m2/osobę

osoba

1 994

15,0 - 19,9 m2/osobę

osoba

1 361

20,0 - 29,9 m2/osobę

osoba

1 457

30,0 i więcej m2/osobę

osoba

1 224

Mieszkania zamieszkane stale wg liczby izb

mieszkania

ogółem

miesz.

1 797

1 izba

miesz.

42

2 izby

miesz.

280

3 izby

miesz.

546

4 izby

miesz.

431

5 izb i więcej

miesz.

498

gospodarstwa domowe

ogółem

gosp.dom.

2 115

1 izba

gosp.dom.

44

2 izby

gosp.dom.

294

3 izby

gosp.dom.

594

4 izby

gosp.dom.

510

5 izb i więcej

gosp.dom.

673

ludność

ogółem

osoba

7 216

1 izba

osoba

94

2 izby

osoba

824

3 izby

osoba

1 945

4 izby

osoba

1 782

5 izb i więcej

osoba

2 571

Mieszkania zamieszkane stale wg liczby gospodarstw domowych zamieszkujących mieszkania

mieszkania

ogółem

miesz.

1 797

1 gospodarstwo domowe

miesz.

1 513

2 gospodarstwa domowe

miesz.

252

gospodarstwa domowe

ogółem

gosp.dom.

2 115

1 gospodarstwo domowe

gosp.dom.

1 513

2 gospodarstwa domowe

gosp.dom.

504

ludność

ogółem

osoba

7 216

1 gospodarstwo domowe

osoba

5 501

2 gospodarstwa domowe

osoba

1 483

Mieszkania zamieszkane stale wg liczby i składu gospodarstw domowych

mieszkania

ogółem

miesz.

1 797

1 gospodarstwo domowe razem

miesz.

1 513

1 gospodarstwo domowe jednorodzinne

miesz.

1 167

1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne

miesz.

126

1 gospodarstwo domowe nierodzinne

miesz.

220

2 gospodarstwa domowe razem

miesz.

252

2 gospodarstwa domowe oba rodzinne

miesz.

141

2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne

miesz.

104

3 i więcej gospodarstw domowych

miesz.

32

gospodarstwa domowe

ogółem

gosp.dom.

2 115

1 gospodarstwo domowe razem

gosp.dom.

1 513

1 gospodarstwo domowe jednorodzinne

gosp.dom.

1 167

1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne

gosp.dom.

126

1 gospodarstwo domowe nierodzinne

gosp.dom.

220

2 gospodarstwa domowe razem

gosp.dom.

504

2 gospodarstwa domowe oba rodzinne

gosp.dom.

282

2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne

gosp.dom.

208

3 i więcej gospodarstw domowych

gosp.dom.

98

ludność

ogółem

osoba

7 216

1 gospodarstwo domowe razem

osoba

5 501

1 gospodarstwo domowe jednorodzinne

osoba

4 454

1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne

osoba

779

1 gospodarstwo domowe nierodzinne

osoba

268

2 gospodarstwa domowe razem

osoba

1 483

2 gospodarstwa domowe oba rodzinne

osoba

930

2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne

osoba

537

3 i więcej gospodarstw domowych

osoba

232

MIESZKANIA NIEZAMIESZKANE

Mieszkania przeznaczone do stałego zamieszkania wg rodzaju podmiotów

ogółem

miesz.

19

osób fizycznych

miesz.

16

BUDYNKI

Budynki ogółem i budynki mieszkalne

budynki ogółem

budynki

bud.

1 348

mieszkania ogółem

miesz.

1 825

mieszkania zamieszkane stale

miesz.

1 797

powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem

m2

142 908,0

powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkanych stale

m2

141 933,0

ludność w mieszkaniach

osoba

7 216

budynki mieszkalne

budynki

bud.

1 267

mieszkania ogółem

miesz.

1 738

mieszkania zamieszkane stale

miesz.

1 711

powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem

m2

137 478,0

powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkanych stale

m2

136 523,0

ludność w mieszkaniach

osoba

6 890

Budynki mieszkalne zamieszkane wg wyposażenia w instalacje

budynki

ogółem

bud.

1 267

wodociąg

bud.

1 135

kanalizacja

bud.

1 027

gaz z sieci

bud.

0

centralne ogrzewanie

bud.

936

mieszkania

ogółem

miesz.

1 738

wodociąg

miesz.

1 577

kanalizacja

miesz.

1 446

gaz z sieci

miesz.

0

centralne ogrzewanie

miesz.

1 205

powierzchnia użytkowa mieszkań

ogółem

m2

137 478,0

wodociąg

m2

128 702,0

kanalizacja

m2

120 723,0

gaz z sieci

m2

0

centralne ogrzewanie

m2

107 662,0

ludność w mieszkaniach

ogółem

osoba

6 890

wodociąg

osoba

6 341

kanalizacja

osoba

5 841

gaz z sieci

osoba

0

centralne ogrzewanie

osoba

5 068

1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny