PODMIOTY GOSPODARCZE

Jednostka miary

2006

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH

Ogółem

ogółem

jed.gosp.

364

Sektor publiczny

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

12

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem

jed.gosp.

10

przedsiębiorstwa państwowe

jed.gosp.

0

spółki handlowe

jed.gosp.

0

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze

jed.gosp.

0

Sektor prywatny

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

352

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

291

spółki handlowe

jed.gosp.

4

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

spółdzielnie

jed.gosp.

3

fundacje

jed.gosp.

1

stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

13

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKCJI PKD

Jednostki zarejestrowane

ogółem

ogółem

jed.gosp.

364

sektor publiczny

jed.gosp.

12

sektor prywatny

jed.gosp.

352

w sekcji A

ogółem

jed.gosp.

11

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

11

w sekcji B

ogółem

jed.gosp.

0

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

0

w sekcji C

ogółem

jed.gosp.

0

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

0

w sekcji D

ogółem

jed.gosp.

35

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

35

w sekcji E

ogółem

jed.gosp.

0

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

0

w sekcji F

ogółem

jed.gosp.

35

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

35

w sekcji G

ogółem

jed.gosp.

151

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

151

w sekcji H

ogółem

jed.gosp.

13

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

13

w sekcji I

ogółem

jed.gosp.

23

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

23

w sekcji J

ogółem

jed.gosp.

10

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

10

w sekcji K

ogółem

jed.gosp.

24

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

24

w sekcji L

ogółem

jed.gosp.

6

sektor publiczny

jed.gosp.

2

sektor prywatny

jed.gosp.

4

w sekcji M

ogółem

jed.gosp.

9

sektor publiczny

jed.gosp.

9

sektor prywatny

jed.gosp.

0

w sekcji N

ogółem

jed.gosp.

8

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

8

w sekcji O

ogółem

jed.gosp.

39

sektor publiczny

jed.gosp.

1

sektor prywatny

jed.gosp.

38

w sekcji P

ogółem

jed.gosp.

0

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

0

w sekcji Q

ogółem

jed.gosp.

0

sektor publiczny

jed.gosp.

0

sektor prywatny

jed.gosp.

0

1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny