Gminny Ośrodek Pomocy                                                                    Kikół dn. 29.01.2021

Społecznej w Kikole

 Plac Kościuszki 7a,

87-620 Kikół

 

 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym

1

Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Usługa

Tryb podstawowy

 

250 000 zł (brutto)

 

I kwartał 2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kierownik GOPS Kikół

 Joanna Małecka