Zgodnie  z § 27   UCHWAŁY Nr XLVII/250/2018 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kikół:

 

1. Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji oraz podjętymi uchwałami, jak również z innymi dokumentami urzędowymi, w każdym czasie, w godzinach pracy pracowników urzędu.

2. Na życzenie zainteresowanego pracownik urzędu, właściwy do spraw obsługi rady, wyda mu odpisy żądanych dokumentów, za zwrotem kosztów wykonania odbitek ksero.

3. Wójt wyznacza odpowiednio oznakowany pokój biurowy, w którym można zrealizować prawo obywateli w zakresie dostępu do informacji o działalności organów gminy, jej jednostek pomocniczych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.