Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA"

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 29.03.2021

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Xs - Events Sp. z o.o. Sp.k.

                                                        ul. Morszyńska 55

                                                        02-916 Warszawa

 

                                                        Szulc-Efekt sp. zoo

                                                        ul. Poligonowa 1

                                                          04-051 Warszawa