Petycja w sprawie zaproszenia Gminy do udziału w plebiscycie  i rankingu |"Lider Usług Publicznych"

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 06.04.2021

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

Współwnioskodawca: Service Creator Marek Kuch, ul. Lipińska 4/52, 05-200 Wołomin

Współwnioskodawca: Szulc - Efekt Sp. z o.o., Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa