INFORMACJA

 

Wójt Gminy Kikół

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.06.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kikół i sołectwa Kikół oraz na stronie internetowej http://bip.kikol.pl wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz będzie umieszczony przez okres 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

                                  

 

                                                                                                     Wójt Gminy Kikół

                                                                                                  Józef Predenkiewicz