Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 06.07.2021 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00105638/01. Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod adresem   https://platformazakupowa.pl/transakcja/467719