Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2021/BZP 00006654/02/P w dniu 2021-11-02 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

link------  EZamowienia