Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 24.02.2022

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

Biuro Cechu Zdunów Polskich