INFORMACJA
Wójt Gminy Kikół

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.06.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kikół i sołectwa Wolęcin oraz na stronie internetowej http://bip.kikol.pl wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz będzie umieszczony przez okres 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

 

`                                                                                                         Wójt Gminy Kikół

                                                                                                         Józef Predenkiewicz