Komisja Ładu i Porządku, Zdrowia i Ochrony Środowiska

1.

Baranowski Krzysztof

Przewodniczący Komisji

2.

Pipczyński Stanisław

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Kuczkowski Krzysztof

Członek Komisji

4.

Będlin Stanisław

Członek Komisji

5.

Osiński Michał

Członek Komisji