Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd systemw fotowoltaicznych

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 14.08.2018

Dane podmiotu wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Brak zgody na ujawnienie danych