W dniu 15.09.2021 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00180586/01. Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/508290