Skład Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1.

Spytek Andrzej

Przewodniczący Komisji

2.

Będlin Stanisław

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Gołębiewska Renata

Członek Komisji

4.

Kaźmierkiewicz Jarosław

Członek Komisji

5.

Marciniak Jan

Członek Komisji

6.

Rakowska Bożena

Członek Komisji

7.

Sadowski Jacek

Członek Komisji

8.

Żuchowski Paweł

Członek Komisji