Zamknij okno Drukuj dokument

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Zajeziorze, obręb ewidencyjny Zajeziorze, gmina Kikół na działkach oznaczonych nr 104/2, nr 104/1, nr 63/1, nr 144/2, 144/1, nr 149, nr 67, nr 66, nr 65/7, nr 65/10, nr 65/3, nr 99, nr 186/1, nr 186/2, nr 64/5, nr 64/6, nr 65/5, nr 65/9 położonych w miejscowości Zajeziorze, obręb Zajeziorze, gmina Kikół.