Zamawiający:
Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, tel. (054) 289-46-70, fax. (054) 289-46-70

Tytuł przetargu:
Remont i przebudowa remizy związany ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską wraz z rozbudową o taras i mur oporowy

CPV:
45.26.26.90-4, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 39.15.00.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
10 kwietnia 2010

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Wajer, tel. 054 289 46 70 w. 32, Plac Kościuszki 7, pok. nr 12, od 9.00 do 14.00

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, sekretariat, pokój nr 18

Oferty można składać do:
2009-10-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-10-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół,
pok. nr 4 (sala posiedzeń Urzędu Gminy)


Kryteria wyboru:
Cena=100%

Wadium:
10000PLN

Uwagi:
Zapytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany umowy na: „Remont i przebudowę remizy związany ze zmiana użytkowania na świetlice wiejska wraz z rozbudową o taras i mur oporowy”, polegającej na wprowadzeniu zapisu o możliwości wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty.

Odpowiedź (Zapytanie 1):
W związku z zapytaniem oferenta do treści specyfikacji z dnia 12 października 2009 r, Wójt Gminy Kikół wyjaśnia:
Ze względów proceduralnych związanych z realizacją inwestycji przy współudziale środków unijnych nie przewiduje się zmiany zapisów projektu umowy wprowadzających wystawienie faktury częściowej. Zadanie realizowane będzie jednoetapowo z płatnością za fakturę końcową zgodnie z zapisami § 9 projektu umowy załączonego do SIWZ.

Zapytanie 2
I. Branża budowlana.
Okna - jaki mają mieć podział, z jakiego materiału - drewniane skrzydłowe(tak jest w kosztorysie lp. 4/5), zespolone czy PCV, jakiego koloru, ile okien jest do zamontowania (wg rysunku - 3 szt., wg kosztorysu - 4 szt.)
2. Drzwi zewnętrzne - klepkowe drewniane czy z PCV
3. Drzwi wewnętrzne - dwuskrzydłowe pełne czy przeszklone (jakim szkłem), drzwi łazienkowe pełne czy z szybą, z kratką wentylacyjną, tulejami czy podcięte.
4. Wg opisu w projekcie technicznym przewiduje się montaż prefabrykowanych elementów ścian oporowych, brak takiej pozycji w kosztorysie.
5. W projekcie technicznym przewiduje sie montaż 2 ściągów stalowych fi 25 - brak takiej pozycji w kosztorysie.
6. Nie podano rodzaju płyt gipsowo - kartonowych - zwykłe, wodoodporne czy ognioodporne.
7. Posadzki - wg dokumentacji jest styropian gr. 8 cm, w kosztorysie lp. 5/11 płyta styropianowa laminowana dwustronnie gr. 10 cm. Jaki styropian wycenić, jakiej ma być twardości.
8. Dach - wg projektu technicznego należy położyć 2 warstwy wełny mineralnej w kosztorysie jest jedna warstwa gr 20 cm.
II. Branża elektryczna
1. lp. 16 kosztorysu: w opisie i nakładach materiałowych jest oprawa TBS 303/418 C6, w projekcie - oprawa TBS 330/418 C6 - którą oprawę przyjąć?
2. lp. 17 kosztorysu: w opisie jest oprawa TBS 330/418 P, w nakładach materiałowych - TBS 303/418 P, w projekcie - oprawa TBS 330/418 P - którą oprawę przyjąć?
3. lp. 18 kosztorysu: w opisie i nakładach materiałowych jest oprawa TBS 303/218 C6, w projekcie - oprawa TBS 330/218 C6 - którą oprawę przyjąć?
4. lp. 19 kosztorysu: w opisie jest oprawa TCW 098/218 C3, w nakładach materiałowych - oprawa TCS 098/218 C3, w projekcie - oprawa TCS 098/218 C3 - która oprawę przyjąć

Odpowiedź 2
W związku z zapytaniem oferenta do treści specyfikacji z dnia 14 października 2009 r (treść zapytania w załączeniu), Wójt Gminy Kikół wyjaśnia:
I. Stolarka
1. Stan istniejący opisany w opisie do projektu
Okna w sali drewniane podwójne nietypowe ościeżnicowe typu polskiego. Drzwi wejściowe drewniane klepkowe, dwuskrzydłowe. Nowe okna i drzwi zewnętrzne należy wykonać jako kopia istniejących. Kolorystyka elewacji nie była tematem opracowania. Wszystkie zmiany należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków. Jedno okno przewidziano do wstawienia w miejscu uprzednio zamurowanego. Drzwi wewnętrzne przyjęto (jak w kosztorysie) typowe pełne.
2. Elementy ścian oporowych znajdują się w kosztorysie poz. 7.13 jest 9 elementów
3. Ściągi wycenione w poz, 2.10 kosztorysu w ilości 198,77 kg.
4. Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe a w pomieszczeniach w.c. płytki na ścianach.
5. Płyta styropianowa w posadzce – odmiany 15 jak w opisie poz. kosztorysowej natomiast cenę styropianu przyjęto grubości 8 cm.
6. Izolację dachu z wełny mineralnej można wykonać z 1 warstwy gr. 20 cm lub 2 warstwy po 10 cm ( zalecana 2x10 cm mijankowo).
II. Elektryka.
1. Należy przyjąć następujące rodzaje opraw:
- lp. 16 kosztorysu: oprawa TBS 330/418 C6
- lp. 17 kosztorysu: oprawa TBS 330/418 P
- lp. 18 kosztorysu: oprawa TBS 330/218 C6
- lp. 19 kosztorysu: oprawa TCS 098/218 C3

Zapytanie 3
Czy zakupione wyposażenie świetlicy wg załącznik nr 7 do Specyfikacji – należy do Wykonawcy czy Inwestora..
Odpowiedź 3
W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów, które wpłynęło do tut. urzędu, informujemy, iż: zakup wyposażenia leży po stronie Wykonawcy i jest niezbędnym elementem ceny złożonej oferty.


Firmy uczestniczące
Firma Budowlana „DOLMAR” Jasiński Grzegorz, ul. Kościuszki 30/13, 87 – 400 Golub Dobrzyń  
RuBeCo Sp z o.o., ul. 18 Stycznia 26, 87 – 300 Brodnica  
Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „MONIMAR” Marcin Kucharuk, ul. Zbiegniewskiej 77, 87 – 800 Włocławek,   Wygrany
Przedsiebiorstwo Budowlano – Montażowe „FARBEST” Dariusz Religa, Szpetal Górny, ul. Zachodnia 28, 87 – 811 Fabianki  
STAWBUD Krzysztof Stawski, Jedwabno 91, 87 – 162 Lubicz  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87 - 400 Golub – Dobrzyń  
Zakład Usług Budowlanych Marcin Politowski, Krzyżówki 6, 87 – 600 Lipno  
Przedsiebiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „LUX – DOM” Spółka z o.o. ul. Papieżka 11, 87 800 Włocławek  
Zakład Budowlano – Handlowy MIGBUD Obuchowski, Kania, Ziemiński Sp. K. ul. Budowlana 7, 87 – 600 Lipno  
„WIKSBUD” Sp. z o.o. ul. Okrzei 7, 87 – 600 Lipno