Petycja w sprawie publikacji otrzymanego wniosku

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 01.02.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję*:  Osoba Prawna

                                                            Szulc - Efekt sp. z o. o.

                                                            ul. Poligonowa 1

                                                            04 - 051 Warszawa

 

* zgoda na publikację