Petycja ws. budowy ścieżek rowerowo - biegowych na terenie Gminy Kikół

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 02.02.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Brak zgody na ujawnienie danych