Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Wiarygodna Firma" - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 19.07.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna

                                                        Szulc-Efekt sp. z o.o.

                                                        ul. Poligonowa 1

                                                        04-051 Warszawa