Petycja w sprawie podjęcia analizy optymalizacji wydatkowania środków publicznych w obszarze zapewnienia karmy dla wolno żyjących kotów

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji:  29.09.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna

                                                        Szulc - Efekt sp. z o.o.

                                                        ul. Poligonowa 1

                                                        04 - 051 Warszawa