Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

19 IV 29.01.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
20 IV 29.01.2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2019 - 2032
21 IV 29.01.2019 ramowego planu pracy Rady Gminy Kikół na 2019 rok
22 IV 29.01.2019 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
23 IV 29.01.2019 przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kikół na 2019 rok
24 IV 29.01.2019 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywnia problemów alkoholowych na rok 2019
25 IV 29.01.2019 wyborów do samorządu wsi
26 V 12.02.2019 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
27 V 12.02.2019 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
28 VI 15.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy KKikół na rok 2019