GOSPODARKA KOMUNALNA 

Jed.
miary

2006

URZĄDZENIA SIECIOWE

Wodociągi

długość czynnej sieci rozdzielczej

km

155,0

długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy

km

155,0

długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy, eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej

km

0

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt

1 071

woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

362,5

ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach

osoba

0

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

5 856

Kanalizacja

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

16,0

długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy

km

16,0

długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej

km

0

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt

437

ścieki odprowadzone

dam3

76,4

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach

osoba

0

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

1 384

Sieć gazowa

długość czynnej sieci ogółem w m

m

0

długość czynnej sieci przesyłowej w m

m

0

długość czynnej sieci rozdzielczej w m

m

0

czynne połączenia do budynków mieszkalnych

szt

0

odbiorcy gazu

gosp.dom.

0

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp.dom.

0

odbiorcy gazu w miastach

gosp.dom.

0

zużycie gazu w tys. m3

tys.m3

0

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

tys.m3

0

ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

0

Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach

odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu

szt

0

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu

MW*h

0

Korzystający z instalacji w miastach w % ogółu ludności miast

wodociąg

%

0

kanalizacja

%

0

gaz

%

0

Sieć rozdzielcza na 100 km2

sieć wodociągowa

km

157,7

sieć kanalizacyjna

km

16,3

sieć gazowa

km

0,0

Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych

woda z wodociągów

na 1 mieszkańca

m3

0

na 1 korzystającego / odbiorcę

m3

0

energia elektryczna

na 1 mieszkańca

kW*h

0

na 1 korzystającego / odbiorcę

kW*h

0

gaz z sieci

na 1 mieszkańca

m3

0,0

na 1 korzystającego / odbiorcę

m3

0

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Trasy komunikacyjne

autobusowe

km

0

tramwajowe

km

0

trolejbusowe

km

0

obsługiwane przez inne województwo

km

0


1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny