PODZIAŁ TERYTORIALNY

Jednostka miary

2006

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIEĆ OSADNICZA

Powierzchnia

ogółem w ha

ha

9 830

ogółem w km2

km2

98

Sołectwa

ogółem

jed.

19

Miejscowości

miejscowości (łącznie z miastami)

jed.

22

miejscowości wiejskie

jed.

22

1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny