Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego

Odwzorowanie cyfrowe (skan):  w załączeniu

Data wpływu petycji: 22.02.2021

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Teresa Garland