W dniu 26.08.2021 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00161080/01. Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/500467