Petycja w sprawie zwołania posiedzeń rad miejskich i gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 21.12.2021

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

Fundacja im. Nikoli Tesli,

ul. Proletariacka 3/28

15-449 Białystok