Petycja dotycząca przyznania środków na sfinansowanie badań dzieci na zawartość herbicydu glifosat w organiźmie oraz badania wody pitnej pod kątem pierwiastków promieniotwórczych

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 11.07.2022