Skład Komisji Samorządu, Oświaty i Spraw P. Poż.

1.

Kuczkowski Krzysztof

Przewodniczący Komisji

2.

Osiński Michał

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Baranowski Rafał

Członek Komisji

4.

Gołębiewska Renata

Członek Komisji

5.

Kocińska Agnieszka

Członek Komisji

6.

Żuchowski Paweł

Członek Komisji