Skład Komisji Skarg, wniosków i petycji

1.

Baranowski Rafał

Przewodniczący Komisji

2.

Bocianowski Paweł

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Baranowski Krzysztof

Członek Komisji

4.

Spytek Andrzej

Członek Komisji